♦ Product (ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္မ်ား)
ရွင္သကၤန္း
 • (၂ ေတာင္)
 • (၂ ေတာင့္ထြာ)
 • (၃ ေတာင္)
 • (၃ ေတာင့္ထြာ)
 • (၄ ေတာင္)
 • (၄ ေတာင့္ထြာ)
(ပိတ္အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္အတုိင္းအတာျပည့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။)
ဒုကုဋ္
 • (11 ခန္း) (75 ခန္း)
 • (15 ခန္း) (105 ခန္း)
 • (25 ခန္း) (125 ခန္း)
 • (45 ခန္း) (155 ခန္း)
 • (55 ခန္း) (175 ခန္း)
(ပိတ္အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္အတုိင္းအတာ
ျပည့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။)
အင္တာကိုက္
 • No (28) မွ No (50)
 • ရွမ္းၾကည္သီးတပ္
 • ရွမ္းၾကိဳးတပ္ပံု
 • ရိုးရိုးခ်ဳပ္ပံု
(ပိတ္အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ၍ နံပါတ္စံုေရြးခ်ယ္
၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။)
သပိတ္
 • ဖိုက္ဘာ (ေသး/ၾကီး)
 • သံေသး/ သံၾကီး/ ဖိုင္ဘာ
 • အဓိဌာန္၀င္/ ဒန္သပိတ္
 • steel သပိတ္ (အိႏၵိယ)
 • steel သပိတ္ (ယိုးဒယား 7"/ 7.5"/ 8" )
 • (ယိုးဒယား ဂ်ာဂ်ာ)
 • ( PD 8" )
 • စက္မႈ (၁) (ၾကီး/ေသး)
စီးပံု
 • ဖဲေခါင္းေပါင္း
 • ေမာင့္က်က္သေရေခါင္းေပါင္း
 • ရွင္ေလာင္းစီးပံု (က်ား) (ဦးထုပ္၊ စလြယ္၊ လက္ပက္)
 • ရွင္ေလာင္းစီးပံု (မ)
 • ရွင္ေလာင္း၀တ္စံု (က်ား)
 • နားသ၀တ္စံု (မ)
ျခံဳထည္
 • သကၠလပ္ ျခံဳထည္္
 • ယုန္ေမႊးျခံဳထည္
 • အိႏၵိယ စီလြန္္
 • သိုးေမႊးျခံဳထည္္
 • စိန္ကတၱီပါ ျခံဳထည္
 • ကတၱီပါျခံဳထည္
ပုတီး
တြင္းထြက္ သံလင္းေက်ာက္စစ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ေသာ ပုတီး
 • 58 ကြက္ပါ - ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးပုတီး
 • - 11 မီးၿငိမ္း
 • - 24 ပ႒ာန္း
 • - 32 ေကာ႒ာဒ
 • - 108 ဗုဒၶစက္ ပုတီး
ရဟန္း ပုတီး/ ရွင္ ပုတီး/ သရခံ ပုတီး (5 လံုး၊ 108 လံုး)
သပိတ္အိတ္
 • သပိတ္အိတ္ခ်ဳပ္ျပီး (ရိုးရိုး / ထူ / ရွယ္ထူ )
 • သပိတ္အိတ္မခ်ဳပ္ (ရိုးရိုး / ထူ / ရွယ္ထူ )
 • ရဟန္းသပိတ္အိတ္
 • ရွင္သပိတ္အိတ္
ခါးပန္းၾကိဳး
 • ယိုးဒယားခါးပန္းၾကိဳး (ရိုးရိုး)
 • ယိုးဒယားခါးပန္းၾကိဳး (ႏွစ္ထပ္)
 • ႏိုင္လြန္ / စီလြန္
 • ခ်ည္
အင္တာကိုက္
 • ကိုရင္သိုးေမႊး အင္တာကိုက္
 • ကိုရင္သိုးေမႊးလက္ရွည္
 • ရဟန္းသိုးေမႊးလက္ရွည္
ဂ်ဳတ္+အပ္ခ်ည္+ေရစစ္
 • တစ္ခါသံုး ဂ်ဳတ္/ ေရႊေရာင္ဂ်ဳတ္ဘူး/ ေမာင္းခ်ဓား
 • အပ္+အပ္ခ်ည္+သားေရႏြယ္
 • ဇဋိလသပိတ္ခ်ဳပ္ အပ္ခ်ည္/ ဇဋိလသပိတ္ခ်ဳပ္ ခ်ည္ငင္ၾကီး
 • ဒန္ေရစစ္/ ဒန္ေရခြက္/ ေရစစ္အစစ္
သီလရွင္၀တ္စံုံု
ပိတ္အမ်ိဳးအစားစံုလင္၍ Size စံု ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
ျမသပိတ္
ျမသပိတ္၊ ပတၱျမား သပိတ္၊ နီလာသပိတ္ တို႕အား ဆိုဒ္စံု၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
လြယ္အိတ္္
 • လာဘို္
 • ေအာ္စကာ္
 • ယိုးဒယားပံု လြယ္အိတ္တို
 • အိတ္ဖံုးပါ လြယ္အိတ္္
ထီးျဖဴ
ဆိုဒ္စံု (၇”, 9”, 12”, 15”, 18”, 20”, 22”, 24”, 27”, 30” )
(steel ရိုးတပ္+ေအာက္ေျခခံုအပါအ၀င္ ဆိုဒ္စံုရရွိႏိုင္ပါသည္။
ပိုက္ဆံယပ္
 • ေနၾကာပန္းပံုယပ္
 • ေရႊပန္းခိုင္/ ေငြပန္းခိုင္/ ၾကာပန္းခိုင္
(အလွဴရွင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပံုစံမ်ားအား စိတ္တိုင္းက်ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။)
ကိုယ္ပတ္
 • ယိုးဒယား ကိုယ္ပတ္
 • 108 ေပါင္းသား ကိုယ္ပတ္
(အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။)
သပိတ္ေျခ
 • ေကာ္သပိတ္ေျခ
 • ဖန္သပိတ္ေျခ
 • တန္႕ၾကည္ေတာင္ သပိတ္ေျခ
ထီး
 • ထီးရွည္ (16 ကိုင္း)
 • ထီးရွည္ (16 ကိုင္ UV)
 • ေခါက္ထီး (UV)
 • ေခါက္ထီး (Steel ထီး)
 • ရဟန္းထီး (၀ါးတစ္လံုး ထြဋ္ၾကီးထီး)
 • သီလရွင္ထီး (၀ါးတစ္လံုး ထြဋ္ၾကီးထီး)