ရရွိႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 1. ၁။   တရုတ္ စီ၀ိုင္စီ ဒိြစံု
 2. ၂။   ခ်ည္ပိုး စီ၀ိုင္စီ ဒိြစံု
 3. ၃။   အင္ဒိုနီးရွား စီ၀ိုင္စီ ဒိြစံု
 4. ၄။   မေလးရွား စီ၀ိုင္စီ ဒိြစံု
 5. ၅။   ယိုးဒယား လီနင္ ဒြိစံု
 6. ၆။   ပဒုမၼာေကာ္တြန္ ဒိြစံုံု
 7. ၇။   ကိုးရီးယား လီနင္ ဒိြစံု
 8. ၈။   နွင္းပိုး ဒိြစံု
 9. ၉။   စတား ေကာ္တြန္ ဒိြစံု
 10. ၁၀။   ဂ်ပန္ ေကာ္တြန္ ဒြိစံု
 11. ၁၁။   ပိုးလိပ္ၿပာ ဒြိစံု
 12. ၁၂။   CD ရိုင္ဖယ္ ဒိြစံု
 13. ၁၃။   ဒါးၾကီးၾကာလီနင္ ဒိြစံု
 14. ၁၄။   ဂ်ပန္ရွယ္ ဒိြစံု
 15. ၁၅။   ဂ်ပန္ စီ၀ိုင္စီ ဒိြစံု
 16. ၁၆။   အိုေအစစ္ ၾကာခ်ည္ေပ်ာ့ ဒိြစံု
 17. ၁၇။   စတား မာတင္ ဒိြစံု
 18. ၁၈။   ဂ်ပန္ မာတင္ ဒိြစံု
 19. ၁၉။   သရီးရိုင္ဖယ္ (ဘိုမ 333) ဒိြစံု
 20. ၂၀။   သရီးရိုင္ဖယ္ (ေသနတ္သံုးလက္ ) ဒြိစံု
 21. ၂၁။   ေပါင္းသား -63 ဒြိစံု
 22. ၂၂။   108 ေပါင္းသား ဒိြစံု
 23. ၂၃။   ဆြစ္ဇာလန္ ေကာ္တြန္ ဒိြစံု
 24. ၂၄။  Premium Cotton Satin ဒိြစံု
 25. ၂၅။  ျခင္မကုိက္ - စူပါေကာ္တြန္ ဒြိစံု
 26. ၂၆။  အီတာလွ်ံလႊာ ပုိးခ်ည္ ဒြိစံု
 27. ၂၇။  Super King -AAA ဒိြစံု
 28. ၂၈။   ၾကာရိုးခ်ည္ သကၤန္း ဒိြစံု
ဘုရား၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္ထားေသာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္တို႔သည္ ၀ါဆိုကထိန္ ရွင္ၿပဳ ရဟန္းခံ၊ မဂၤလာဦး အခါထူးမ်ားႏွင့္ အိမ္တက္မဂၤလာ အၿဖာၿဖာတို့ ၌ ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြ လာဘ္မိုးေစြ၍ မဂ္လမ္းဖိုေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ရည္သန္ညြန္႔ႏူးသဒၶါထူးၿဖင့္ ဘုရား၊ ရဟႏၱာ၊ ၿမတ္သံဃာတို့အား သကၤန္းပရိကၡရာတို႔ကို လွဴဒါန္းၾကေပသည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းၾကရာတြင္ "ပစၥည္း လည္းေကာင္း၊ ေစ်းႏွဳန္း လည္းမွန္၊ နည္းစနစ္ လည္းက်နေသာ ပစၥည္းမ်ိဳး" ရရွိရန္ အတြက္ ေစတနာ၊ ေမတၱာ အေၿခခံကာ

သလင္းေက်ာက္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္ မ်ားကို အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုႏိုင္စိုး(ခ)ကိုေက်ာ္ေစာဟိန္း+မစီစီသိန္း
အမွတ္(၅၈)၊ ေရေက်ာ္လမ္းမၾကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ့နယ္။
ဖုန္း - ၀၁-၂၉၂၈၅၂ ၊ ၀၉-၅၃၅၀၉၇၃

အမွတ္(၁၆၉)၊ အင္းစိန္လမ္းမၾကီး၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း - ၀၁-၇၅၁၁၃၆၁ ၊ ရ၀၀၈၅၆ ၊ ၀၉-၈၆၃၁၉၇၁
Gmail : cecithein@gmail.com